Elektropower egyenáramú vészvilágítás

 

NC kompakt egyenáramú áramellátóEPO 230 akkumulátortöltő helyhezkötött telepekhezAlbright egyenáramú átkapcsolók

NC akkutöltő NC Kompakt szünetmentes áramellátó berendezés.
110 V - 220 V egyenáramú segédüzemhez, vészvilágításhoz.

Biztonsági világítás Kijárati utak biztonsági világítása: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (35/1996(XII.29) BM sz. rendelet) által előÍrt: "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó, a nagy forgalmú és a tömegtartózkodásra szolgáló (amelyben 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségű) építmények. Az MSZ 1600/1 szerinti „biztonsági világítás” az európai szabvány szerinti értelemben a kijárati útvonalak biztonsági világítását jelenti. Az európai előírások megkövetelik, hogy a tartalékvilágítás lámpatestjei nem okozhatnak olyan káprázást, amely a látást rontja, ennek érdekében lámpatestek fényerőssége nem léphet túl egy adott értéket. A tartalékvilágítási lámpatestek MSZ 60598-2-22 szerinti működési időtartama legalább 1 óra legyen. A biztonsági világítás bekapcsolása után a megvilágítás 5 s-on belül érje el az előírt érték 50%-át, 15 s-on belül az előírt értéket. A biztonsági jelzések színének felismerhetősége miatt a színvisszaadási index legalább 40 legyen. A tartalékvilágítás lámpatestjeit az EN 1838 szerint legalább a következő helyekre kell felszerelni: a) a vészhelyzetben használható kijáratoknál b) lépcsőknél, úgy, hogy a lépcsőfokok láthatóak legyenek c) minden egyéb szintváltozásnál d) a kijárati és biztonsági jelzések megvilágítására e) a kijárati út irányváltozásánál f) a folyosók kereszteződésénél g) az elsősegély nyújtó helyeken h) a tűzjelző berendezéseknél és a tűzoltó készülékeknél i) az utolsó kijárat közelében (az épületen kívüli térrész megvilágítására) Az Európai Unió előírásai a kijárati utakon biztonsági jelzéseket ír elő. Ezek a jelzések a jelenlegi magyar szabvány szerinti irányfényeknek felelnek meg. A biztonsági világítás lámpatestjei a biztonsági jelzéseket is tartalmazhatják. A biztonsági jelzések megvilágított vagy átvilágított kivitelűek lehetnek. Az MSZ 1600/1- ben megengedett utánvilágító festék vagy fólia használatát az európai előírások tiltják, ezért ezek alkalmazása kerülendő. Nagy terek pánik elleni világítása Az EN szabvány által előírt tartalékvilágítás. Az egyenletességre, fénysűrűségre, színvisszaadásra, bekapcsolási tranziensre és a működési időtartamra vonatkozó követelmények egyezőek a kijárati utak biztonsági világítására előírttal. Veszélyes munkahelyek biztonsági világítása. A veszélyes munkahelyeken (pl. közvetlen balesetveszélyt jelentő forgó gépek, savas kádak közelében), illetve olyan munkahelyeken, ahol a világítás kimaradása olyan helyzetet idézhet elő, amely másokat veszélyeztet (pl. irányítótermekben), biztonsági világítást kell létesíteni. Az MSZ 1600/1 ezt a biztonsági világítást szükségvilágításnak nevezi és előírja, hogy a világítása érje el legalább az általános világítás 20%-át, de ne legyen 20 Ix-nál kevesebb. A színvisszaadásra, bekapcsolási tranziensre és a működési időtartamra vonatkozó követelmények megegyeznek a kijárati utak biztonsági világításánál előírásaival.
Elektropower egyenáramú tápegység, áramforrás

 

EPO 230 19-collos akkumulátor töltő távközléshez3×400/110V DCUPS

EPO akkumulátortöltő EPO-230 akkutöltő 19" rack modul és beépített változatban.

 

telefonközponti tápegység

DCT-24/48/60V áramellátó berendezés, belső akkumulátorral.

Szükségvilágítás Az MSZ 1600/1 szabvány szerint szükségvilágítást kell létesíteni: a.) minden olyan helyen, ahol az üzemi világítás zavara esetén is elengedhetetlen a világítás (pl. erőművek gépházai és vezénylőtermei, egyes távközlő berendezések helyiségei) EN 1838 szabványban a veszélyes munkahelyek biztonsági világítása. b.) minden olyan helyen, ahol a munkavégzés hirtelen leállása biztonsági szempontból nem engedhet ő meg (pl. robbanásveszély, fokozottan veszélyes technológia miatt öntödékben, műtőkben, egyes terápiás helyiségekben). EN 1838 szabványban a veszélyes munkahelyek biztonsági világítása. c.) ahol a szükségvilágítást gazdasági (nem biztonsági) szempontok indokolják. Az európai előírások szerint legalább az általános világítás legkisebb megengedett értékének feleljen meg, ez a hazai gyakorlatban az MSZ 6240/4 szabvány szerinti értékek elérését jelenti. Lehetőség van ennél gyengébb szükségvilágítás kialakítására is, de ebben az esetben a szükségvilágítás csak arra szolgálhat, hogy a megkezdett munkafolyamatot biztonságosan be lehessen fejezni. Ha a szükségvilágítás egyúttal a biztonsági világítás funkcióját is ellátja, akkor meg kell felelnie minden, ez utóbbira vonatkozó követelménynek is.

Ipari akkumulátorok értékesítése, telepítés, vizsgálat szerviz

Akkumulátortöltő, intelligens töltő/kisütő, formáló készülék.

Tartalékvilágítási lámpatestek Az üzemi világítás kimaradása esetére létesített világítás lámpatestjei. Állandó üzemű, melyek tartalékvilágítási fényforrások üzemi és tartalékvilágítás esetén egyaránt működnek. Nem állandó üzemű, melyek tartalékvilágítási fényforrások csak az üzemi világítás feszültségkimaradása esetén működnek. Független üzem: állandó vagy nem állandó üzemű lámpatest, amely a működéséhez szükséges összes elemet - az áramforrást és automatikát - a lámpatesten belül, vagy annak közelében (1 m-en belül) van. Központi táplálású: állandó vagy nem állandó üzemű, amelyet központi tartalékvilágítási áramforrásról táplálnak, tehát az energiaforrást a lámpatest nem tartalmazza. Kombinált táplálás: Legalább két lámpát tartalmaz, amelyek közül legalább az egyik lámpa a tartalékvilágítási hálózatra, a többi az üzemi világítási hálózatra van kapcsolva. Üzemmódok: Normál üzemmód: a saját energiaforrást tartalmazó, független tartalékvilágítási lámpatestnek az az üzemmódja, amely során a lámpatest működésre kész állapotban van, miközben az üzemi energiaellátás működik. Az üzemi energiaellátás hibája esetén a lámpatest automatikusan tartalékvilágítási üzemmódra vált át. Nyugalmi üzemmód: A saját energiaforrást tartalmazó, független tartalékvilágítási lámpatestnek az az üzemmódja, amikor szándékosan kikapcsolt üzemi energiaellátás esetén a lámpatest nem világít. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint kötelező olyan főkapcsoló elhelyezése, amellyel a tartalékvilágítási lámpatestek lekapcsolhatók, a hazai gyakorlatban az OTSZ hatálya alá tartozó helyiségekben jelenleg csak olyan lámpatestek alkalmazhatók, amelyek alkalmasak a nyugalmi üzemmódba kapcsolásra. Tartalékvilágítási üzemmód: a saját energiaforrást tartalmazó, független tartalékvilágítási lámpatestnek az az üzemmódja, amelyben az üzemi energiaellátás hibája esetén világításhoz szükséges energiát a lámpatest belső energiaforrása szolgáltatja. A kereskedelemben kaphatók olyan egységek, amelyek a közönséges lámpatestekbe akár utólag is beépíthet ők. Ezen elektronikus egységek saját áramforrással biztosítják a fényforrás működését hálózati feszültség kimaradásakor.
Vevőszolgálat : 206 25 19